v

OM PROJEKTET

Konspiration! är en musik- och berättarföreställning av Musikteater Unna om konspirationsteorier. I Konspiration! använder vi oss att scenberättande, skådespeleri, levande musik och ljuddesign. Rekvisitan är minimal.

Det är valår. Adam och Kalona är två medelålders journalister som skapar en ny konspirationsteori där alla mobiltelefoner sägs vara avlyssnade och den svenska regeringen kan vara inblandad. De skickar ut sin konspiration i världen genom digitala kanaler men deras mål är att skapa en TV-dokumentär som pedagogiskt visar alla knep som används för att få oss att tro på konspirationsteorier. Adam och Kalona låtsas inför sina vänner att de kommit något stort på spåren och att de har ett scoop som ska stjälpa den sittande regeringen. Människor omkring dem börjar ta avstånd och till slut tappar de kontrollen över sin skapelse som kapas av extremhögern och används som politiskt slagträ i valspurten.

Residens
Vi är både glada och stolta att vi får ha residens på 4:e teatern under oktober till december. Alla repetitioner sker där.

Premiär
15 december på 4:e teatern i Västerås

Målgrupp 
Högstadiet, gymnasiet och vuxna.

På scen är det två skådespelare/scenberättare som både gestaltar journalisterna och för handlingen framåt genom muntligt berättande. 

Kalona spelas av Hanna S Carlander
Adam spelas av Johan Theodorsson

Regissör är av en av världens absolut bästa muntliga scenberättare, fransmannen Abbi Patrix som turnerat med storytelling världen runt sedan 80-talet.

Manus - Johan Theodorsson är huvudförfattare. Anders Peev är medförfattare samt med stöd av ensemblen.

Musik, komposition och ljuddesign - Anders Peev

Samarbeten
Vi ser möjligheter till, och söker, samarbeten med olika aktörer, instanser och organisationer. Samarbetena kan vara av olika omfattning och ha varierande innehåll. Vi söker samarbeten kring replokaler, spelplatser, skådespelare, premiärscen/skola, teknik, marknadsföring, referensgrupper av elever och lärare för input kring manus, iscensättning, skapande av lärarhandledning, workshopen "Skapa din egen konspiration!" etc. Möjligheterna är många och endast fantasin sätter gränserna!

Foto: Jens Mohr - www.artpaj.se

Kulturrådet stödjer produktionen som har planerad premiär i dec 2018.

Vi har ett samarbete med 4:e teatern i Västerås som möjliggör att vi kan både repetera och ha premiären på deras teater.

HANDLING

Det är valår. Adam och Kalona, två medelålders journalister i Mediasveriges periferi, konstruerar en ny konspirationsteori som går ut på att alla mobiltelefoner kan avlyssnas. Det enda du behöver är en enkel kod och journalisterna fabricerar att även den svenska regeringen kan vara inblandad. Adam och Kalona skickar ut sin konspirationsteori i världen genom digitala kanaler och deras mål är att skapa och visa en dokumentär på TV4 om sitt arbete. Den ska sändas under valspurten och de är lovade bästa sändningstid. De vill visa hur konspirationsteorier är uppbyggda och i ett naivt pedagogiskt grepp avslöja varför de är så farliga och lätta att tro på. Men i deras iver att få kontroversiella scener till sin TV-dokumentär tar de allt större risker. Till slut kapas deras konspirationsteori av både svenska politiker och av högerextrema krafter. Adam och Kalona har gått helt in i sina roller som Sanningssägarna och koras till slut som hjältar av Sverigevännerna, allt för att vinna trovärdighet inför den avslöjande dokumentären på TV4. De låtsas även inför sina vänner och sina vuxna barn att de kommit något stort på spåren och har ett scoop som ska stjälpa den sittande regeringen. Människor omkring dem börjar ta avstånd. Men konspirationen kapas av extremhögern och får fart på sociala medier. Riksmedia återger konspirationen som århundradets skandal, teknikfientliga rörelser vinner mark. Men till slut ska äntligen TV4 sända dokumentären. Allt är förberett när Adam och Kalona får ett SMS från en som står dem mycket nära, ett SMS som förändrar allt. Kommer de att kunna sända dokumentären och rädda sin heder?

 

KONSTNÄRLIGHET

I Konspiration! använder vi oss att scenberättande, skådespeleri, levande musik och ljuddesign. Rekvisitan är minimal.

Johan Theodorsson är scenberättare och skapar föreställningens manus. Det muntliga berättandet ger oss obegränsade möjligheter i tid och rum att gestalta alla slags händelser. Publiken skapar sina egna bilder av dramatiken och blir därigenom delaktiga i scenframställningen. För att att åstadkomma dynamik och konstrast mot berättandet använder vi oss av teatergestaltning i utvalda scener. Skådepelaren/berättaren växlar mellan berättande och gestaltning i föreställningen.

Anders Peev är föreställningens ljuddesigner, kompositör och musiker. Ljudet är föreställningens rekvisita och ger händelseförloppet en rumslig placering och illustrerar delar av berättelsen som inte återges i dialog eller berättande. Musiken i berättelsen fungerar också som ett fristående narrativt verktyg. När musikaliska motiv upprepas och associeras med karaktärer och platser kan de genom musikalisk modulation förmedla information till publiken, oberoende av dialog och scenberättande. Eftersom berättande till stor del är improvisation utifrån fastlagd dramaturgi och händelseförlopp måste ljuden och musiken interagera med scenkonstnärerna i realtid.

Under skolföreställningarna tänker vi oss att Konspiration! blir en klassrumsföreställning där bänkar och stolar blir en del av spelplatsen. Det trånga och brokiga klassrummet gör att både karaktärerna kommer varandra närmare och att ensemblen kommer närmare publiken. Offentliga föreställningar kommer att spelas på traditionella teaterscener.

PEDAGOGIK

Efter föreställningen följer ett pedagogiskt upplägg med övningar och diskussioner. Målet är att föreställningen på ett spännande och pedagogiskt plan visar det orimliga i konstruktionen av en konspirationsteori. Men också det farliga med att tro på resonemang utan källkritik. Syftet är att få publiken att ifrågasätta både den information som de tar del av och sig själva som tolkare av densamma. Att bli kritiskt tänkande. Att i anslutning till föreställningen arbeta med eleverna/publiken och en pedagogisk expert med uppgiften "Skapa din egen konspiration!" för att genom det arbetet öva på mediekritik och källkritik, att få syn på och dissekera de mekanismer som ligger bakom skapandet av konspirationer samt det orimliga i argumenten som används i uppbyggandet av dem, för att därigenom vässa sina egna förmågor till ett kritiskt förhållningssätt till medier och källor i allmänhet och konspirationer i synnerhet.

Musikteater Unna är medlem i följande organisationer. Läs mer på Om Musikteater Unna

Vi deltar i ett stort samarbetsprojekt med berättare från Wales och Italien som ska bli en internationell föreställning. Creative Europe stödjer projektet. Övriga deltagare är berättarfestivalerna Raccontamiunastoria och Beyond the border.