v

KONSPIRATION!

Urpremiär 15/12 19.00 på 4:e teatern i Västerås

16/12 15.00
18/12 19.00

Biljetter

Efter föreställningen 18/12 är det ett panelsamtal om konspirationsteorier med Kent Werne, journalist och författare bland annat till boken ”Allt är en konspiration” samt Erik Jersenius, journalist och kulturredaktör på VLT.

Alla föreställningar är på 4:e Teatern i Västerås.

"Regeringen avlyssnar dig. MobileAnon kommer att genomföra en flashmob utanför regeringskansliet kl 19.00 den 15 december. Tag med röd tejp."


Oklahomabombaren, Anders Behring Breivik och Hitler har en en sak gemensamt. De hämtade alla sin inspiration från konspirationsteorier för att rättfärdiga mord på oskyldiga människor. Trump och Putin använder konspirationsteorier i sin retorik och sina valkampanjer. Politik har blivit en kamp om sanningen.

Konspiration! handlar om två journalister som skapar en ny konspirationsteori som antyder att våra mobiltelefoner är avlyssnade. De vill få hela Sverige att tro på konspirationen men har ett hemligt slutmål, att göra en TV- dokumentär som skapar debatt om varför vi så lätt tror på konspirationsteorier. Journalisterna tappar till slut kontrollen över sin skapelse och när de ska visa sin avslöjande dokumentär på TV4 har deras falska konspirationsteori kapats och sprids lavinartat av krafter som är mörkare än de kunnat ana.

Konspiration! är en ny föreställning som med scenberättande, gestaltning, levande musik och ljuddesign berättar om konspirationsteorier.

Medverkande
Johan Theodorsson, skådespelare och berättare
Ann-Charlotte Franzén, skådespelare och berättare
Anders Peev, musiker, ljuddesigner
Målgrupp 
Ungdomar och vuxna.
Regissör är fransmannen och norskättlingen Abbi Patrix, en av världens mest framträdande muntliga scenberättare, som turnerat med storytelling världen runt sedan 80-talet.
Läs mer om Abbi Patrix
Manus - Johan Theodorsson

Musik - Anders Peev

Information om föreställningen - Anna Holmlin Nilsson
anna@musikteaterunna.se
070 752 64 65


Musik, komposition och ljuddesign - Anders Peev

Samarbeten
Vi ser möjligheter till, och söker, samarbeten med olika aktörer, instanser och organisationer. Samarbetena kan vara av olika omfattning och ha varierande innehåll. Vi söker samarbeten kring replokaler, spelplatser, skådespelare, premiärscen/skola, teknik, marknadsföring, referensgrupper av elever och lärare för input kring manus, iscensättning, skapande av lärarhandledning, workshopen "Skapa din egen konspiration!" etc. Möjligheterna är många och endast fantasin sätter gränserna!

Foto: Jens Mohr - www.artpaj.se

Kulturrådet stödjer produktionen som har planerad premiär i dec 2018.

Vi har ett samarbete med 4:e teatern i Västerås som möjliggör att vi kan både repetera och ha premiären på deras teater.

HANDLING

Det är valår. Adam och Kalona är två medelålders journalister som skapar en ny konspirationsteori som antyder att våra mobiltelefoner är avlyssnade av den svenska regeringen. De vill lura hela Sverige att tro på den nya konspirationen men har ett hemligt slutmål, att göra en TV-dokumentär som skapar debatt om varför vi så lätt tror på konspirationsteorier.

Allt eftersom journalisterna utvecklar konspirationen blir fler och fler människor engagerade i frågan. Varför avlyssnar regeringen oss? Journalisterna tappar kontrollen över sin skapelse och när de ska visa sin avslöjande dokumentär på TV4 har deras falska konspirationsteori kapats och den sprids lavinartat. Av krafter som är mörkare än de kunnat ana.

 

KONSTNÄRLIGHET

I Konspiration! använder vi oss att scenberättande, skådespeleri, levande musik och ljuddesign. Rekvisitan är minimal.

Johan Theodorsson är scenberättare och skapar föreställningens manus. Det muntliga berättandet ger oss obegränsade möjligheter i tid och rum att gestalta alla slags händelser. Publiken skapar sina egna bilder av dramatiken och blir därigenom delaktiga i scenframställningen. För att att åstadkomma dynamik och konstrast mot berättandet använder vi oss av teatergestaltning i utvalda scener. Skådepelaren/berättaren växlar mellan berättande och gestaltning i föreställningen.

Anders Peev är föreställningens ljuddesigner, kompositör och musiker. Ljudet är föreställningens rekvisita och ger händelseförloppet en rumslig placering och illustrerar delar av berättelsen som inte återges i dialog eller berättande. Musiken i berättelsen fungerar också som ett fristående narrativt verktyg. När musikaliska motiv upprepas och associeras med karaktärer och platser kan de genom musikalisk modulation förmedla information till publiken, oberoende av dialog och scenberättande. Eftersom berättande till stor del är improvisation utifrån fastlagd dramaturgi och händelseförlopp måste ljuden och musiken interagera med scenkonstnärerna i realtid.

Under skolföreställningarna tänker vi oss att Konspiration! blir en klassrumsföreställning där bänkar och stolar blir en del av spelplatsen. Det trånga och brokiga klassrummet gör att både karaktärerna kommer varandra närmare och att ensemblen kommer närmare publiken. Offentliga föreställningar kommer att spelas på traditionella teaterscener.

PEDAGOGIK

Föreställningen går att beställa med ett pedagogiskt upplägg med övningar och diskussioner. Målet är att föreställningen på ett spännande och pedagogiskt plan visar det orimliga i konstruktionen av en konspirationsteori. Men också det farliga med att tro på resonemang utan källkritik. Syftet är att få publiken att ifrågasätta både den information som de tar del av och sig själva som tolkare av densamma. Att bli kritiskt tänkande. Att i anslutning till föreställningen arbeta med eleverna/publiken och en pedagogisk expert med uppgiften "Skapa din egen konspiration!" för att genom det arbetet öva på mediekritik och källkritik, att få syn på och dissekera de mekanismer som ligger bakom skapandet av konspirationer samt det orimliga i argumenten som används i uppbyggandet av dem, för att därigenom vässa sina egna förmågor till ett kritiskt förhållningssätt till medier och källor i allmänhet och konspirationer i synnerhet.

Musikteater Unna är medlem i följande organisationer. Läs mer på Om Musikteater Unna

Vi deltar i ett stort samarbetsprojekt med berättare från Wales och Italien som ska bli en internationell föreställning. Creative Europe stödjer projektet. Övriga deltagare är berättarfestivalerna Raccontamiunastoria och Beyond the border.